Artikler

Konsulentuddannelse i et kompleksitetperspektiv 

Amtoft, M. & Vestergaard, A. (2016): Erhvervspsykologi, 4/2016. Dansk Psykologisk ForlagI denne artikel beskriver vi den personlige udviklingsproces, som er nødvendig for at endog meget erfarne konsulenter på længere sigt trives med, er trygge ved og føler sig kompetente til konsulentopgaver med høj organisatorisk kompleksitet. Vores erfaring som organisationspsykologer, supervisorer og udbydere af en konsulentuddannelse er, at konsulenter løbende skal forholde sig til egne konsulentskygger og indre kompleksitet for at kunne forbinde sig til den organisatoriske kompleksitet. Med afsæt i disse erfaringer begrunder vi, at vi er begyndt at kalde denne udviklingsproces for individuation og dannelse.  

Hent artiklen her

Multiteoretisk tilgang for organisationspsykologiske konsulenter

Amtoft, M. & Vestergaard, A. (2012): Erhvervspsykologi, 1/2012. Dansk Psykologisk ForlagMultiteoretisk tilgang til konsulentarbejde i organisationer præsenteres, begrundes og problematiseres. Artiklen henvender sig primært til organisationskonsulenter, der arbejder ud fra et organisationspsykologisk perspektiv, men tilgangen er også brugbar for andre organisationskonsulenter. Baseret på erfaringerne fra de to forfattere, foreslås det, at multiteoretisk tilgang især er brugbar til opgaver i meget komplekse kontekster. Multiteoretisk tilgang er sat i kontrast til en monoteoretisk, og i begge tilfælde er der mulige styrker og svagheder. Det mindset og de færdigheder, der kræves for at tilegne sig den multiteoretiske tilgang, diskuteres, såvel som de læreprocesser, hvori de nødvendige kompetencer kan udvikles.

Hent artiklen som pdf

 

Ko-kreativitet og kompleksitet i konsulentrollen

Amtoft, M. & Vestergaard, A. (2009): Erhvervspsykologi, 1/2009. Dansk Psykologisk Forlag.Formålet med denne artikel er at udforske tendenser i forfatternes organisatoriske konsulentarbejde. Der fokuseres på forståelsen af forholdet mellem konsulent og kunde(organisation). Forfatterne diskuterer erfaringer, hvor hverken rollen som ekspert eller proceskonsulent rolle gav mening. Det foreslås, bl.a. på baggrund af analyse af case-eksempler, at det har at gøre med opgavens kompleksitet.

I disse tilfælde er en tredje mulighed dukket op, som forfatterne kalder den ko-kreative kunderelation. Når forholdet er ko-kreativt er det muligt at bevæge sig på aksen mellem proces- konsultation og ekspert- baseret rådgivning. I artiklen diskuteres hvilke kvaliteter, der karakteriserer interpersonelle og inter-organisatoriske relationer, der giver medskabende samarbejde. Fem metaforer for denne form for klient- relation introduceres: Læringspartneren, Rejsekammeraten, Nuværende øjeblikke, Markvandring og Øvelokalet. Afsluttende gives der forslag til, hvordan sproget, mindsettet og scenen indstilles på ko-kreative kundeforhold i moderne organisatorisk konsulentarbejde.

Hent artiklen som pdf

 

Ledelse af kompleksitet

Amtoft, M. & Vestergaard, A.(2003): Erhvervspsykologi. 3/2003.

Dansk Psykologisk Forlag

I denne artikel giver forfatterne deres syn på, hvordan moderne organisationspsykologi kan levere en praktisk og effektfuld dimension til forståelsen af organisationer som komplekse processer. De aktuelle uddannelser af projektledere ser ud til at mangle disse dimensioner. Artiklen præsenterer hypoteser, der kan danne grundlag for en ny måde at uddanne (projekt) ledere og konsulenter. Der præsenteres ikke helt nye værktøjer, men en ændring i mindset, ledelsesfilosofi og forståelse af sig selv som vigtige dele af uddannelsen. Myten om projektlederen som en, der forudser planer og kontroller projekter fra start til slut sættes der spørgsmålstegn ved. Verden er i konstant forandring, og projektlederne skal turde improvisere og være "ansvarlige, men ikke i kontrol".

Hent artiklen som pdf