Konsulentydelser

CompLead samarbejder med vores kunder om at skabe bæredygtig og effektiv ledelse under uforudsigelige og konfliktfyldte betingelser. Vi tager udgangspunkt i de aktuelle, konkrete udfordringer og kombinerer i vores indsats metoder fra organisationspsykologien med kompleksitets- og emergensforståelse.

Vi er særligt optaget af at gøre denne kombination både forståelig, praktisk og konkret anvendelig. Det kan f.eks. være i forhold til, hvilken indstilling og hvilke værktøj der kan være hjælpsomme for at få ledelse til at lykkes uden at forsimple realiteterne. Vi bruger dette udgangspunkt og disse metoder, når vi arbejder med f.eks. ledelsesudvikling, organisationsudvikling, ledergruppetræning, forandringsledelse, projektorganisering- og ledelse samt innovation.

Vores tilgang er først og fremmest multiteoretisk ud fra en erkendelse af, at kompleksiteten i moderne organisationer er for stor til, at den kan favnes af én teori og én tilgang. Vi er ikke modstandere eller tilhængere af bestemte psykologiske retninger og metoder, men gør vores bedste for at bringe de teoretiske tilgange ind, som kan give den fornødne energi til at situationen bevæger sig bedre steder hen.

Vi møder vores opgaver med et ko-kreativt mindset, hvor opgaveløsningen styres af det løbende samspil mellem os og kunden. Vi betragter en god, åbenhjertig og tillidsfuld samarbejdsrelation mellem os og organisationen som det væsentligste for at opgaverne lykkes.

Som samarbejdspartner ved forandringer i organisationen kan vi i løbet af opgavens forløb veksle mellem rollen som sparringspartnere, undervisere, coaches, læringspartnere og formidlere af teori og modeller. Vi ser det som vores væsentligste kompetence at kunne indgå i forandringsprocesser på en måde, der tillader eksperimenter og læring, samt at løsningerne emergerer undervejs.